Kursusse

My Dissipelskapreis

In 2015 gaan ons die boekie ‘My Dissipelskapreis’ aanpak. Hier is wat jy nodig het om te weet: “Dissipelskap is nie `n stap-vir-stap proses nie. Dis nie nog `n kursus of program nie. Kom ons sê eers wat die boek nie is nie – dis nie `n resep of metode nie. Nee, die boek is `n hulpmiddel om jou te help in jou eie geestelike lewe, sodat jy ander mense kan help. Daar is nie `n vreeslike struktuur nie. Daar is geen beheer nie. Dit gaan nie bekend staan as die dissipelskapbediening van die gemeente nie. Dis die leef van God se Groot opdrag. Daar staan onder andere: ‘ … leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het.’ Dis `n belangrike deel van hoekom jy leef en waarvoor jy leef. Dis kerk-wees en kerk-doen. Dis `n uitleef van jou identiteit: skoongewaste, verloste kind van God wat besig is om dissipels te maak. Ons is oortuig daarvan dat hierdie boek vir jou `n klomp nuwe goed gaan leer. Wel, leer en leef dit en dan kan jy dit weer aan iemand anders oordra.” (Aanhaling uit boek: My dissipelskapreis)

Ons nooi almal uit om hierdie dissipelskapreis saam met ons aan te pak!

Kontakpersoon: Ds. Barbara-Mari Swarts (0849006816)

Ontdek jou gawes

Die Bybel leer vir ons dat dit nie net belangrik is om vir God lief te hê nie, maar dat dit ewe belangrik is om ons naaste lief te hê. Daarom deel die Heilige Gees gawes aan gelowiges uit, nie om slegs met God in aanbidding besig te wees nie, maar spesifiek om ander mense daarmee te kan bedien. “Ontdek jou gawes” wil volgelinge van Jesus help om hul gawes, passie en persoonlike styl te ontdek en ontwikkel om sodoende met selfvertroue ander mense te kan bedien met God se krag en liefde. Die proses verloop soos volg:

  1. Ontdek: Jy leer meer van geestelike gawes en hoe God dit in jou lewe wil gebruik om ander mense mee te seën. Jy gaan ook sien hoe jy die beste kan dien deur vertroud te wees met jou Godgegewe samestelling.
  2. Probeer: Ons moedig jou aan om self verder te leer deur jou gawes aktief te gebruik. Jy bespreek jou ervarings gereeld met `n mentor vir verdere insig.
  3. Ontwikkel: Jy bevestig en ontwikkel jou gawes binne aktiewe diensbaarheid in die gemeente en gemeenskap.

Jy kan enige tyd deur die jaar versoek om die vraelys in te vul en deur te praat.

Kontakpersoon: Ds. Mynhardt van Zyl (076 403 1971)

Bybelskool

Die Bybelskool het ontstaan na aanleiding van `n behoefte by gemeentelede om op `n ontspanne wyse meer te leer van die Bybel, bybelse tye en die kulture waarin die verhale afspeel. Die groot riglyne van “hoe God dink” en “hoe Hy optree”, “wat Hy van ons verwag” en “wie Hy is” kom soms op die verrassendste wyses aan die lig. By die Bybelskool kry mense geleentheid om die vrae te vra en die opinies te lug wat soms tydens die erediens op Sondae, of met persoonlike stiltetyd, of uit lewensituasies opkrop. Vrymoedige deelname aan hierdie gesprekke het tot gevolg dat ons ook by mekaar leer.

Die Bybelskool is egter ook `n geleentheid waar ons bou aan ‘n soliede geloofsbasis wat die storms van ons tyd doeltreffend kan weerstaan. Die Bybelskool vind plaas op Woensdagaande vanaf 19:00 tot 20:00. Almal is welkom!

Kontakpersoon: Dr. Anton Oliphant (084 516 7190)

Alpha

Die Alpha kursus, wat gewoonlik oor tien weke strek, leer kursusgangers die basiese waarhede van ons Christelike geloof. Dit bied die geleentheid om op die sin en betekenis van die lewe op `n gemaklike manier te ontek. Die kursus word een maal per jaar in die gemeente, verkieslik in eerste semester van die jaar aangebied, tensy die Here ons lei om twee kursusse aan te bied. Oor die algemeen word Alpha Donderdag oggende- sowel as aande aangebied, afhangende van die belangstelling. As deel van die kursus, gaan kursusgangers vir `n naweek weg wat bekend staan as die Heilige Gees naweek. Hierdie naweek/dag fokus op die verstaan van wie die Heilige Gees is en wat die werking van die Heilige Gees in ‘n Christen se lewe behoort te wees. Gedurende die periodes waar Alpha of Freedom in Christ nie aangebied word nie, kom leiers bymekaar om saam te bid vir “Fellowship-“ en opleidingsaande te hê. Almal wat die kursus voltooi, kan getuig hoe lewens verander word. Daar is geen koste om die kursus by te woon nie.

Kontakpersoon: Leon Norris (082 556 1322)

Freedom in Christ

Feedom in Christ het ten doel om mense die waarhede van die Skrif te leer, dit te glo, en dan in daardie waarheid te leef. Dit word as `n opvolg-kursus van Alpha aangebied. Daarom probeer ons om Freedom in Christ, wat gewoonlik oor veertien weke strek, in die tweede semester van die jaar aan te bied. Die kursus skop af met sleutel waarhede wat groeiende dissipels nodig het om te weet. Daarna volg dinge wat mense van die waarheid weghou (die wêreld, die vlees, die duiwel). Die derde deel gaan oor hoe ons die negatiewe gevolge van ons verlede deur Jesus Christus kan oorkom. Laastens word kursusgangers toegerus om vas te staan in hulle geloof asook hoe om hulle verhoudings en doelwitte volgens Christelike beginsels uit te leef. Ná afloop hiervan gaan kursusgangers vir `n retraite-naweek weg. By hierdie geleentheid word die gaste gelei deur sewe stappe tot vryheid. Daar is geen koste om die kursus by te woon nie.

Kontakpersoon: Leon Norris (082 556 1322)