Omgeegroepe

In `n groot gemeente is dit noodsaaklik dat lidmate mekaar ondeursteun deur middel van omgeegroepe. `n Omgeegroep bied die geleentheid om geestelik te groei, geloofsekerheid te ontvang, en om daders van die Woord te word. `n Omgeegroep bestaan uit `n klompie mense wat wil groei op die geloofspad. Mense wat mekaar liggaamlik, emosioneel en geestelik ondersteun en opbou, en mekaar in liefde teregwys. Dit is egter vir ons baie belangrik dat groepe nie mekaar net na binne sal bedien nie, maar ook na buite ’n verskil sal maak. Vanuit die omgeegroepe wil ons ons roeping uitleef om God se koninkryk in ’n stukkende wêreld te laat kom.

Kontak enige predikant of die kerkkantoor indien jy by `n kleingroep wil inskakel

Klub Anker

Ons doel is om uit te reik na gemeente seniors en betrokke te raak by mense wat ons hulp benodig. Klub Anker kom een keer per maand (elke derde Donderdag) om 10:00 by Lorraine Gemeente bymekaar, behalwe wanneer ons op uitstappies of besoeke gaan. Ons poog om te alle tye geleenthede te skep waar daar op `n ontspanne en informele wyse na seniors se geestelike en sosiale behoeftes omgesien word. Soms is ons programme opvoedkundig of brein-stimulerend van aard of word aktuele sake deur kundiges aangespreek. Die lidmaatskap fooi beloop tans R25 per jaar.

AMETIS GELOOFSGEMEENSKAP

Die naam Ametis verwys na Openbaring 21:20: die 12e edelsteen in die fondament van die muur in die Nuwe Jerusalem is Ametis. Die simboliese betekenis van Ametis is: LIEFDE, OMGEE, KALMTE, RUS, VREDE, GEESTELIKE VERRYKING. Die pers kleur van die Ametis steen verwys na die lyding (purperkleed) van Jesus en ook Sy Koningskap.

Ametis se teikengroep is volwassenes ongeveer 40 tot ongeveer 50 jaar. Die groep kom een keer per maand op ‘n Woensdagaand (19:00 -20:30) by een van die lede se huise bymekaar.

Ds Michiel Cruywagen is die geestelike leier van Ametis en kan gekontak word by 083 445 6115 of michielcruywagen@gmail.com