Barmhartigheid

PE-Noord gemeente klereprojek

Deur die jaar word daar op `n weeklikse basis klere deur ons lidmate geskenk aan PE Noord gemeente. Dié is een van die behoeftige gemeentes van Port Elizabeth en die rede hiervoor is dat, met die verloop van tyd, het die gebied verander in ‘n besigheids area en meeste van die ouer persone wat daar bly, het hulle werk verloor of is pensioenarisse. Die klere wat ons aan hulle verskaf, word teen minimale bedrae op Vrydae verkoop. Die geld wat ingesamel word deur die verkoop van klere, word aangewend om kos elke Saterdag aan ongeveer 150 mense kos te voorsien.

Noodspens

Ons gemeente gee maandelikse skenkings aan ons Noodspens in die vorm van kontant. Hierdie kontant word aangewend vir behoeftige gesinne binne ons gemeente. Op die huidige stadium voorsien ons kos aan tien huisgesinne binne die gemeente. Vir hierdie gesinne word daar maandeliks vars vleis en gevriesde groente aangekoop, asook droë rantsoene soos mieliemeel en ander onbederfbare produkte insluitend toilet ware. Enige bydrae tot die noodspens word baie waardeer.

Skole en kinderhuis

Ons gemeente skakel deur individuele lidmate met die Christelike Maatskaplike Raad (CMR) van Port Elizabeth en die MTR Smit kinderhuis waar ons verantwoordelik is vir Huis 9. Hier probeer ons om op `n klein manier help met behoeftes soos duvet oortreksels en ander goedere wat die Huis se dogters van tyd tot tyd benodig. Daarmee saam is ons weekliks verantwoordelik om toebroodjies te voorsien aan drie skole naamlik, Piet Retief Laerskool, Excelsior Laerskool en Dr. Viljoen skool vir behoeftige kinders. Hierdie is ‘n volgehoue projek wat ons volg.

Kontakpersoon: Kallie Hillebrand (073 751 8815)

Evangelisasie

St. Albans tronk: Een keer per maand word `n “Praise and Worship“ diens by die tronk gehou. Bediening van die Woord aan gevangenes is `n belangrike aspek hiervan. Lede van die gemeente se orkes asook `n Alpha leier is by die bediening betrokke.

Vistarus: Hierdie is `n selgroep bediening wat elke Dinsdagaand by Vistarus plaasvind. Twee keer per kwartaal word daar ook `n “Praise and Worship“ aand gehou. Die doelstelling van die bediening is om: (1) Beginsels van ons Chrsitelike geloof by mense tuis te bring, (2) Vir mense te toon dat dit ‘n vreugde is om ‘n Christen te wees en (3) Om te wys dat die Christelike geloof hoop vir `n beter toekoms bied.

Maranatha: `n Selgroep bediening wat Maandagaande by Maranatha plaasvind. Twee keer per kwartaal word ‘n “Praise and Worship“ aand gehou. Daar is drie arms in hierdie bediening: (1) Voorskoolse kinders (Bybelstories en handwerk) (2) Laerskool kinders (Bybelstories, toepassing en kennistoetsing) (3) Hoërskool kinders en volwassenes (Bybelstudie).

Gospel Taxi Outreach: Meer as 600 pakkette word jaarliks uitgedeel aan Xhosa en bruin taxi bestuurders. Die pakette bestaan uit CD’s, traktaatjies en bufferplakkers. Ons deel dit uit by taxi-staanplekke om die Christus boodskap net voor Kersfees te verkondig. Gemeentelede word aangemoedig om deel te neem aan hierdie unieke uitreik.
Indien jy `n bydrae wil lewer, skakel gerus die kerkkantoor of Leon Norris (082 556 1322)

MES

MES (Middestad Evangelisasie Sending) PE se droom is om die hart van die stad te verander deur mense te vorm, bemagtig en deur te dien!
Die skuiling vir hawelose mense kan 120 mense huisves. Kliënte word voorsien van slaapplek, `n aandete en warm stort. Daar is ook twee sopkombuise waarvan die een in New Brighton deur die NG Gemeente Lorraine ondersteun word. Die sopkombuis by die skuiling verskaf ook elke weeksdag kos aan arm mense. In Oktober 2014 het ons 995 bekers sop by hierdie sopkombuis bedien! Vaardigheidsklasse word aangebied drie maal per week wat naaldwerklesse, kralewerk en ander handvaardighede insluit. Kliënte word ingeskakel by verskeie lewensvervaardigheids programme soos Free to Grow, Educare en Lifeline. Dikwels moet kliënte ook verwys na rehabilitasie programme vir drank of dwelm misbruik. Daarbenewens het MES PE `n studielokaal ingerig vir matrikulante, uit die arm omliggende woonbuurte, om hulle te help om te studeer vir die matriek eindeksamen. MES werk nou saam met die SAPD, ACVV, CMR, UVIWE (voorheen Kindersorg), Yokhusela en verskeie ander welsynsorganisasie. Neem asseblief ons hand en help ons om die hart van die stad te verander deur gebed, uitreike of donasies.

Kontakpersoon: Theresa Jaquire (083 560 5712)