Die Kerkkantoor sluit op Vrydag, 11 Desember 2020 om 12:00.

Die Kerkkantoor sal weer oop wees vanaf Maandag, 11 Januarie 2021.