Bid asseblief voortdurend vir reën in ons land, maar veral vir die droogte geteisterde Oos-Kaap.

Dit reën nie by die opvangsgebiede van die Oos-Kaap damme nie en mag ons binnekort werklike waternood beleef.