Indien jy navrae het rakende die Gesinsdiens, Pix’s (kleuterbediening) en/of Kategese, skakel asseblief vir Coreli van Heerden by die kerkkantoor (041-3672284).

Jy kan ook ‘n e-pos stuur na:  kiclorraine@gmail.com

Kantoorure vir Coreli van Heerden :  Maandag tot Vrydag van 08:00 – 13:00.