Gemeentelede word versoek om asseblief op ‘n gereelde basis ‘n bydrae, hetsy finansieel of ‘n nie-bederfbare produk, te gee om die voorraad van ons noodspens aan te vul.  Ons het behoeftige gesinne in ons gemeente, wie ons maandeliks moet help met kospakkies.  Ons maak staat op gemeentelede se bydraes.  Ons kan dit nie sonder julle hulp doen nie.  Bydraes kan by die kerkkantoor besorg word deur die week of andersins bring dit saam kerk toe op ‘n Sondag.

Dankie vir almal se samewerking!