KANTOOR URE

Die kerkkantoor is Maandae, Dinsdae, Donderdae en Vrydae vanaf 09:00 tot 13:00 oop asook Woensdae vanaf 16:00 tot 18:00. Ons vriendelike personeel sal sover moontlik algemene sake hanteer. Hannalize Loubser, skriba van ons gemeente, behartig alle navrae en adminstrasie. Gideon du Toit werk as koster van die gemeente en neem verantwoordelikheid vir die instandhouding van die perseel.

As jy met ons kontak wil maak

041 367 2284
041 367 2284
ngkerk.lorraine@gmail.com

Posadres: Posbus 281113, Sunridgepark
Port Elizabeth, 6008.
Fisiese adres: Marnelaan 7, Lorraine

Maak ‘n donasie met Zapper

Bankbesonderhede

ABSA Tjekrekening: 1400590016
Takkode: 632005

Ds Gerhard Loubser

Predikant

041 379 5034
083 656 3377
ghl@vox.co.za

Ds Mynhardt van Zyl

Predikant

076 403 1971
mynhardtvz@gmail.com

Ds Barbara-Mari Jacobs

Predikant

084 900 6816
bmswarts@ymail.com

Hannalize Loubser

Skriba (Kerkkantoor)

041 367 2284
041 367 2284
ngkerk.lorraine@gmail.com

Gideon du Toit

Koster

041 367 2284
084 745 8156