KANTOOR URE

Die kerkkantoor is Maandae, Dinsdae, Donderdae en Vrydae vanaf 09:00 tot 13:00 oop asook Woensdae vanaf 16:00 tot 18:00. Ons vriendelike personeel sal sover moontlik algemene sake hanteer. Hannalize Loubser, skriba van ons gemeente, behartig alle navrae en adminstrasie. Raymond van Jaarsveld werk as koster van die gemeente en neem verantwoordelikheid vir die instandhouding van die perseel.

As jy met ons kontak wil maak

041 367 2284
ngkerk.lorraine@gmail.com

Posadres: Posbus 28113, Sunridgepark
Port Elizabeth, 6008.
Fisiese adres: Marnelaan 7, Lorraine

Maak ‘n donasie met Zapper

Bankbesonderhede

ABSA Tjekrekening: 1400590016
Takkode: 632005

Ds Gerhard Loubser

Predikant

041 379 5034
083 656 3377
ghl@vox.co.za

Ds Barbara-Mari Jacobs

Predikant

084 900 6816
bmswarts@ymail.com

Ds Heinrich Carstens

Predikant

Hannalize Loubser

Skriba (Kerkkantoor)

Raymond van Jaarsveld

Koster

041 367 2284
084 676 5575

Erna Swanepoel

Kassier

041 367 2284
078 561 8813