Vroue van die Gemeente wil graag items (serpe, musse, komberse, bedsokkies, ens) brei vir minder bevoorregte persone. Hulle benodig asseblief dringend wol om met hierdie projek aan te gaan.  As jy moontlik kan help met die skenking van wol (enige kleur), bring dit asseblief na die kerkkantoor.  Indien jy ‘n finansiële bydrae wil gee vir die aankoop van wol, betaal asseblief jou donasie in die kerk se bankrekening met die verwysing:  Breiprojek  of  bring asseblief jou kontant donasie na die kerkkantoor.

Vir meer inligting skakel asseblief die kerkkantoor by 041-3672284.